Wil je iets betekenen voor mensen met een beperking? Dat kan door financiële steun aan de VVGAM, de Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden. Deze stichting is op 7 juli 1982 opgericht en steunt instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, primair in de regio Amstelland en de Meerlanden.

Gedurende ruim dertig jaar is onder andere aan voorzieningen van Ons Tweede Thuis een groot aantal giften verstrekt. Hierdoor konden allerlei activiteiten voor en door mensen met een beperking plaats vinden.

Rekeningnummer VVGAM: NL06 RABO 0345 8688 70.

 • Activiteiten

  Door de financiële ondersteuning van de VVGAM konden voorzieningen van Ons Tweede Thuis diverse zaken aanschaffen zoals tuinmeubilair, spelmateriaal, TV, duofietsen, digitale camera’s, rolstoeltransporters, elektronische bewegingstrainer, schommelkuipen, canvasprints, snoezelmateriaal, strooiwagentje.

  Ter overbrugging kreeg een aantal cliënten van Ons Tweede Thuis een renteloze lening opdat hun schuldsanering verantwoord plaats kon vinden; de leningen worden in principe weer afgelost.

  De giften aan het hoveniersproject en aan het fietsenproject en de renteloze laagrentende lening aan het cluster kinderboerderijen passen uitstekend binnen de doelstelling van de VVGAM.

  Het bestuur voert beleid conform de statuten van de VVGAM. Klik hier voor het beleidsplan 2017-2022 plus aanvraagformulier.

 • Bestuur

  De VVGAM kent een bestuur met voorzitter en secretaris/penningmeester. Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van Ons Tweede Thuis.

  Voorzitter
  Dhr. Chr.M.M. Woerden
  Adm. de Ruyterlaan 4 C
  1421 VL Uithoorn
  0297 566499
  woerdchr@telfort.nl

  Secretaris/penningmeester
  Dhr. D. van Marle
  Donau 90
  1186 KP Amstelveen
  020 6473289
  dvanmarle@casema.nl

  De heer J. Hogerwerf
  Rozenlaan 96
  1424 CH De Kwakel
  0297 569608
  jacques.hogerwerf@caiway.nl

  Dhr. A. Joustra
  A. Diepenbrockhof 16
  2132 KA Hoofddorp
  023 5631065
  annejoustra@gmail.com

  Ambtelijke ondersteuning
  Mevr. I. Tichelaar
  Vurdoornstraat 11
  1431 RM Aalsmeer
  0297 353800
  i.tichelaar@onstweedethuis.nl

  De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten voor de VVGAM.